Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawa 3 szt. nowoczesnych trolejbusów niskopodłogowych dla Tyskich Linii Trolejbusowych Sp. z o.o.  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o.  
Województwo
ŚLĄSKIE  
Powiat
Tychy  
Ulica
ul. Towarowa  
Numer budynku
3  
Data publikacji od
2017-11-03  
Data publikacji do
2018-01-22  
Termin składania ofert
2017-12-21 10:00  
Numer zgłoszenia
PE/1/2017  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 szt. nowoczesnych trolejbusów niskopodłogowych dla Tyskich Linii Trolejbusowych Sp. z o.o. w Tychach, o parametrach technicznych zgodnych ze specyfikacją techniczną, która stanowi załącznik SIWZ, w ramach realizacji projektu pod nazwą „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, priorytet VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 131,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SPECYFIKACJA ISTOTN...MÓWIENIA.pdf 879,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 - ...echniczna.pdf 855,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 - ...chniczna..xls 489,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 do...adczenie.docx 281,19 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 do...az-dostaw.doc 294,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 do...-JEDZ-UE.docx 317,48 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 A ...nstrukcja.pdf 1,13 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 do...ofertowy.docx 294,27 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6 do...ór umowy.pdf 559,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 7 do...eżności.doc 294,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Pytanie 1 do SIWZ -...dpowiedź.pdf 497,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pytanie 2 - 44 do S...dpowiedź.pdf 590,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...łoszenia.pdf 75,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  INFORMACJA O ZMIANI...NIA OFERT.pdf 184,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pytanie 45-48 do SI...dpowiedź.pdf 452,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pytanie 49 do SIWZ ...dpowiedź.pdf 377,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 213,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja o wyborz...tniejszej.pdf 208,05 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się