Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Obsługa elektryczna taboru trolejbusowego Tyskich Linii Trolejbusowych Sp. z o.o.  
Przedmiot zamówienia
Obsługa elektryczna taboru trolejbusowego Tyskich Linii Trolejbusowych Sp. z o.o.  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o.  
Województwo
ŚLĄSKIE  
Powiat
Tychy  
Ulica
ul. Towarowa  
Numer budynku
3  
Data publikacji od
2019-12-18  
Data publikacji do
2020-01-16  
Termin składania ofert
2019-12-30 10:00  
Numer zgłoszenia
PE/4/2019  

Przedmiotem zamówienia są usługi w polegające na utrzymaniu w sprawności technicznej taboru trolejbusowego w zakresie:

1.1.   usuwania bieżących awarii układów elektrycznych układu napędu, ładowania baterii trakcyjnych, ładowania baterii 24V i przetwarzania energii;

1.2.   przeglądów i konserwacji instalacji ww. urządzeń elektrycznych i elektronicznych;

1.3.   przygotowania pojazdów trolejbusowych do okresowych przeglądów elektrycznych;

1.4.   kwalifikowania podzespołów elektrycznych (silników trakcyjnych, pomocniczych, przetwornic
i innych) do regeneracji.

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.docx 22,28 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ.docx 42,77 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zalacznik nr 1-form..._04_2019.docx 21,99 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zalacznik nr 2-oswi..._04_2019.docx 24,21 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zalacznik nr 3-oswi...PE_04_19.docx 21,96 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zalacznik nr 4-wyka...E_4_2019.docx 20,19 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zalacznik nr 5-wyka...E_4_2019.docx 22,25 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zalacznik nr 6-umow...E_4_2019.docx 20,72 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zalacznik nr 7-wyka...E_4_2019.docx 14,37 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja o uniewa...tepowania.pdf 60,01 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się