2015-06-20

Informacje o spółce

Tyskie Linie Trolejbusowe Spółka z o.o. rozpoczęła działalność 09.12.1997 roku w wyniku wyodrębnienia z PKM Spółka z o.o. w Tychach.
Spółka działa zgodnie z obowiązującym Kodeksem Spółek Handlowych i Aktem Założycielskim.

 

Podstawowym przedmiotem działania spółki jest świadczenie usług w zakresie trolejbusowej komunikacji miejskiej na terenie miasta Tychy.
  Zadania przewozowe zlecane są przez Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach i wynoszą średniorocznie ok. 1.300.000 wzkm. Wykonawstwo zadań wynosi powyżej 99 %.

 

Wielkość kapitału zakładowego i struktura udziałów przedstawia się następująco:
    - kapitał zakładowy: 19.270.000 zł 
    - Udział Gminy Tychy  - 100%
 
  Spółka zatrudnia łącznie 96 osób w tym 52 kierowców.
 
  Zarząd Spółki powoływany jest przez Radę Nadzorczą.
    Prezesem Zarządu jest Marcin Rogala.
 
  Rada Nadzorcza składa się z trzech osób wybieranych przez Zgromadzenie Wspólników na trzyletnią kadencję.
    Skład Rady Nadzorczej:
     - Zbigniew Gieleciak  - przewodniczący 
     - Aleksander Hawel - członek
     - Jacek  Mrozowski  - członek

 

Załączniki

  tlt_informacjaofirmie.pdf 135,52 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się