2015-06-20

Informacje o spółce

Tyskie Linie Trolejbusowe Spółka z o.o. rozpoczęła działalność 09.12.1997 roku w wyniku wyodrębnienia z PKM Spółka z o.o. w Tychach.
Spółka działa zgodnie z obowiązującym Kodeksem Spółek Handlowych i Aktem Założycielskim.

 

Podstawowym przedmiotem działania spółki jest świadczenie usług w zakresie trolejbusowej komunikacji miejskiej na terenie miasta Tychy.
  Zadania przewozowe zlecane są przez Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach i wynoszą średniorocznie ok. 1.300.000 wzkm. Wykonawstwo zadań wynosi powyżej 99 %.

 

Wielkość kapitału zakładowego i struktura udziałów przedstawia się następująco:
    - kapitał zakładowy: 19.270.000 zł 
    - Udział Gminy Tychy  - 100%
 
  Spółka zatrudnia łącznie 96 osób w tym 52 kierowców.
 
  Zarząd Spółki powoływany jest przez Radę Nadzorczą.
    Prezesem Zarządu jest Marcin Rogala.
 
  Rada Nadzorcza składa się z trzech osób wybieranych przez Zgromadzenie Wspólników na trzyletnią kadencję.
    Skład Rady Nadzorczej:
     - Zbigniew Gieleciak  - przewodniczący 
     - Marek  Mrówczyński - sekretarz
     - Jacek  Mrozowski  - członek

 

Załączniki

  tlt_informacjaofirmie.pdf 135,52 KB (pdf) szczegóły pobierz