2017-11-03

Kierownictwo

Prezesem Zarządu Tyskich Linii Trolejbusowych Sp. z o.o. jest Marcin Rogala

 

Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej.

Studia podyplomowe:
- Politechnika Warszawska - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa.
   Kierunek: Nowoczesna Energetyka Odnawialna,
- Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Zarządzanie w firmie.